Äitiysvalmennus on tarkoitettu asiakkaalle joka suunnittelee raskautta, on raskaana tai juuri tullut äidiksi. Äitiysvalmennus eroaa perhevalmennuksesta ja yksilövalmennuksesta siinä, että valmennuksessa tarkasteltavat elämän osa-alueet kuuluvat spesifisti äitiyteen, äitiysidentiteettiin, vauvan hoitoon tai kehitykseen liittyviin asioihin tai esimerkiksi äitiyteen liittyviin haasteisiin joihin tarvitsee ammattilaisen apua ja tukea. Äitiys ja vanhemmaksi tulo mullistaa koko elämän ja tuo eteen asioita joita ei ole aikaisemmin itsessään voinut tai tarvinnut kohdata. Vanhemmuuteen voi myös liittyä erilaisia uskomuksia, ulkopuolelta tulevaa painetta, uupumusta tai uusia tunnetiloja jotka aiheuttavat hämmennystä niin itsessä kuin muissa.

Minulla on yli 20 -vuoden kokemus lapsiperheiden parissa työskentelystä niin yrittäjänä, kunnan kuin yksityisenkin työnantajan leivissä. Tällä hetkellä työskentelen yrittäjyyden lisäksi Mehiläisellä lastensuojelun perhetyössä. Minulla on myös kaksi omaa ja kaksi bonuslasta. Omaan äitiyteen ja vanhemmuuteen kasvamiseni myötä olen tullut tietoiseksi niihin liittyvistä haasteista ja siitä, miten helposti sitä jää yksin ongelmien kanssa etenkin uupuneena. Joskus lähelle on vaikea nähdä ja silloin ammattilaisen apu on kultaakin kalliimpi. Toimin sinulle turvallisena ja luotettavana peilinä silloin kun sitä tarvitset Ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. Epätasapainotila perhe-elämässä aiheuttaa nopeasti myös muilla elämän osa-alueilla haasteita, syntyy niin sanottuja lieveilmiöitä. Vastuun ottaminen omasta vanhemmuudesta ja perhe-elämästä tarkoittaa joskus hakeutumista ammattilaisen palveluiden pariin.

Olen täällä sinua varten!