House of Balance on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä yritys. Tarjoan yksilöllisesti räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia sekä yksittäisiä valmennuksia. Työskentelyyni kuuluu kehomieliharjoitteiden  käyttäminen valmennuksien tukena sekä asiakkaan niin halutessa myös täydentävät hoidot kuten reikienergia ja ThetaHealing. Teen myös perhe-, sekä parisuhdevalmennusta. Perhevalmennus on suunniteltu asiakkaille joilla on erilaisia arjen ja vanhemmuuden haasteita.

Kaikessa on kyse tasapainosta ja kun elämä haastaa aiheuttaa se usein hetkellisen epätasapainotilan elämän eri osa-alueille. Pitkittynyt stressi sekä selvittämättömät haasteet kuten esimerkiksi haitalliset uskomukset ja tunnelukot vaikuttavat sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme.

Minulla on kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työote. Perhevalmennuksissa intohimonani on erityisesti ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen puuttuminen. Lähestyn asioita positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Autan perheiden yhteisten voimavarojen uudelleen löytymisessä, arjen tasapainottamisessa ja hyvän arjen ylläpidossa muun muassa tarkastelemalla ja kehittämällä perheen sisäisiä tunne-, ja vuorovaikutustaitoja. Ei-toivotun käyttäytymisen muuttamiseksi autan tutustumaan korvaaviin toimintatapoihin, kehon ja mielen yhteyttä unohtamatta.

Perhevalmennus toteutetaan asiakkaan niin halutessa kotikäynteinä, eli olen niin sanottu tosielämän supernanny, joka perheen arkea seuraamalla ja yhdessä perheen kanssa suunnittelee tarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden. Tämä kokonaisuus kattaa vähintään kaksi tapaamista joista ensimmäinen on perheen tilanteen kartoitus. Toteutan myös jälkiseurannan perheen niin halutessa. Perhevalmennukseen voi osallistua vain osa perheestä tai koko perhe asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Parisuhdevalmennus ja yksilövalmennus tapahtuvat tällä hetkellä etänä. Tapaamiset on mahdollista sopia myös asiakkaan kotiin.

Maailma muuttuu ja haasteet sen mukana. Missioni on auttaa asiakkaitani pääsemään takaisin tasapainoon, vaalien ja ylläpitäen jokaisen oikeutta ilmaista itseään vapaasti, avoimesti ja rohkeasti. Autan valmennettaviani löytämään oman yksilöllisen sointunsa, omat vahvuutensa ja tapansa nauttia elämästä. Ilon kautta tapahtuu isoin muutos!

Kun tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, katoaa tarve hyväksytyksi tulemisesta. Tällöin on mahdollisuus kuulla oman sydämen ääni ja ilmaista itseään rohkeasti ja luovasti. Sitä kohti kannustan kaikkia ihmisiä kulkemaan.

Kuljen rinnalla silloin kun sitä tarvitset <3