House of Balance on perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä yritys. Tarjoan yksilöllisesti räätälöityjä matalan kynnyksen perhepalveluita erilaisiin arjen ja vanhemmuuden haasteisiin.

Kaikessa on kyse tasapainosta ja kun elämä haastaa aiheuttaa se usein hetkellisen epätasapainotilan elämän eri osa-alueilla. Pitkittyessään tämä vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Minulla on kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työote. Intohimonani on erityisesti ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen puuttuminen. Lähestyn asioita positiivisen pedagogiikkan näkökulmasta. Autan perheiden yhteisten voimavarojen uudelleen löytymisessä, arjen tasapainottamisessa ja hyvän arjen ylläpidossa muun muassa tarkastelemalla ja kehittämällä perheen sisäisiä tunne-, ja vuorovaikutustaitoja, lisäämällä perheenjäsenten itsetuntemusta sekä perhetietoisuutta ja autan tutustumaan korvaaviin toimintatapoihin, kehon ja mielen yhteyttä unohtamatta.

House of Balance tarjoaa perheille kolmenlaista perhepalvelua: perhevalmennusta, parisuhdevalmennusta ja yksilövalmennusta, Perhevalmennus toteutetaan kotikäynteinä, eli olen niin sanottu tosielämän supernanny joka perheen arkea seuraamalla yhdessä perheen kanssa suunnittelee tarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden. Tämä kokonaisuus kattaa vähintään kaksi tapaamista joista ensimmäinen on perheen tilanteen kartoitus. Toteutan myös jälkiseurannan perheen niin halutessa.

Parisuhdevalmennus ja yksilövalmennus (niin lasten kuin aikuisten) tapahtuu vastaanotollani Kasarmikadulla. Teen myös puhelinkonsultaatioita. Kysy lisää!

Maailma muuttuu ja kasvatushaasteet sen mukana. Missioni on saattaa perheet takaisin tasapainoon, vaalien ja ylläpitäen jokaisen oikeutta ilmaista itseään vapaasti, avoimesti ja rohkeasti. Autan perheitä löytämään oman yksilöllinen sointunsa ja tapansa nauttia toisistaan ja elämästä, sillä ilon kautta tapahtuu isoin muutos!

Kun tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi omana itsenään, katoaa hyväksytyksi tulemisen kaipuu. Tällöin on mahdollisuus kuulla oman sydämen ääni ja ilmaista itseään rohkeasti ja luovasti. Sitä kohti kannustan kaikkia ihmisiä kulkemaan.

Kuljen rinnalla silloin kun sitä tarvitaan, siellä missä sitä tarvitaan.