Tervetuloa sivuilleni! Olen Riikka, ihmisiä, eläimiä, luontoa ja itse elämää intohimoisesti rakastava jatkuvasti uutta elämän koulussa opiskeleva sielu, jonka mielestä parasta elämässä on erilaiset kohtaamiset, niin arjessa kuin työssä. Olen kahden lapsen äiti ja äitiyden myötä kasvanut ja löytänyt itsestäni puolia joiden olemassaolosta minulla ei ollut aavistustakaan. Vaadin itseltäni paljon lasten ollessa pieniä, ja ajan myötä äitiydestä tuli suorite jonka tiimellyksessä kadotin todellisen itseni ja hiljalleen myös elämäniloni. Kuori hymyili, mutta sisällä asui suru.

Armollisuus ja itsemyötätunto teemoina ovat olleet vahvasti arjessani läsnä viimeisen neljän vuoden aikana. Loppuvuodesta 2015 uuvuin arjen kiireiden ja paineiden keskellä. Keho antoi merkkejä totaalisesta väsymyksestä mitä erilaisin fyysisin oirein, mutta tämä ei hidastanut tahtiani. Vasta sydämen rytmihäiriöiden myötä ymmärsin pysähtyä. Keho on niin viisas, me ihmiset emme vain aina osaa tulkita tai kiireissämme huomaa hienovaraisia merkkejä joiden tarkoitus on saada meidät pysähtymään ja kohtaamaan tunteemme. Samoihin aikoihin tapahtui myös hyvin rakkaan, läheisen ihmisen kuolema ja oma eroni lasteni isästä. Tämän kaiken myötä aloin näkemään itseni ja elämäni uudessa valossa. Oivalsin, että itsestäni kokonaisvaltaisesti huolehtimiseen tarvitaan erilaisia mielihyvää tuottavia omia rutiineja, hiljentymistä, läsnäoloa ja kuuntelua siitä missä milloinkin mennään. Niistä en tule enää luopumaan. Mikään kiire elämässä ei saa minua enää unohtamaan kuka olen ja mitä tarvitsen voidakseni hyvin ja elääkseni kokonaisvaltaisesti hyvää elämää. Tein myös tarpeellisia muutoksia työelämään liittyen, ja siitä syntyi House of Balance. Sydämeni sykkii lapsiperheiden puolesta. Tiedän itse miten helposti sitä väsyneenä ajautuu väärille urille, ja miten tärkeää silloin on saada ulkopuolista apua ja miten vaikeaa sitä on joskus pyytää. Minä haluan nähdä sinut, koska sinä olet tärkeä.

Tänään voin sanoa olevani onnellinen myös eteeni tulleista haasteista ja vastoinkäymisistä. Loppuun palamisen myötä olen oppinut kuuntelemaan itseäni, tiedän mitä haluan, miten käyttää arvokkaan maan päällä vietetyn aikani, ja missä kulkee omat rajani. Se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, arvostetuksi juuri sellaisena kuin on, on ensiarvoisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnille, jaksamiselle ja elämän kauniina näkemiselle.

Koulutukseni

Ollessani noin kahdeksan vuotias tytöntyllerö, ilmoitin äidilleni että minusta tulee lastenhoitaja. Siitä ammatinvalintani vielä jalostui jatkaen yhä edelleen kehitystään. Olen pohjakoulutukseltani sosionomi AMK. Minulla on myös varhaiskasvatuksenopettajan, lapsijoogaohjaajan sekä lasten ja nuorten tunne-, ja tietoisuustaidon ohjaajan pätevyys. Valmistuin Hanne Laasalan opista, Suomen Mindfulness instituutiin tunnetaitojen ohjaajakoulutuksesta maaliskuussa 2019.

Olen myös opiskellut psykologiaa, positiivista pedagogiikkaa Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n Ihmeelliset vuodet -koulutuksessa sekä käynyt Suomen Mielenterveysseuran kursseja.

Lisäksi olen opiskellut erilaisia kehomieliterapioita kuten EFT (emotional freedom technigues) ja TRE (Trauma Releasing Exercises) sekä perehtynyt NLP (neurolinguistic pragramming) nimiseen itsensä kehittämisen metodiin. Näen ihmisen kokonaisvaltaisena olentona jonka hyvinvointiin vaikuttaa niin psyykkiset, fyysiset kuin henkisetkin tekijät ja kokemukset. Mieli vaikuttaa kehon hyvinvointiin aivan samalla tavalla kuin fyysiset tekijät mieleen.

Ensimmäisen yritykseni, yksityisen päiväkoti Ilmattaren, perustin äitini kanssa yhdessä ollessani 20-vuotias. Vastasin alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksesta, toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä. Olin 15-vuotiaasta asti hoitanut asuinalueemme lapsia, siirtymä lukion ja muutaman välivuoden jälkeen päiväkotiyrittäjäksi oli aivan luonteva, menin äitini jalanjäljissä. Olen seurannut läheltä hänen tapaansa toimia ja olla lasten kanssa, ja olin hyvin vaikuttunut siitä miten mahtavan yhteyden voi halutessaan lapsiin luoda. Tiesin silloin, että tulen tekemään elämäntyöni lapsiperheiden parissa. Se on minulle kutsumus.

Leipominen on myös suuri intohimoni ja harrastuksesta tulikin sivutoimi vuonna 2014 kun perustin Onnenkakku nimisen pienyritykseni. Leivonta on hyvää terapiaa ja toimii loistavasti vastapainona muulle työlle. Olen aina ollut melko tietoinen ja erittäin kiinnostunut ravitsemuksesta, ja luulen että se onkin seuraava opinaiheeni. Huutelen perheiden yhteisten ruokahetkien sekä ravintorikkaan ruoan tärkeydestä, mutta myös ruokapedagogiikasta, joka on paljon laajempi aihe kuin miltä se alkuun vaikuttaa.

Lapsen Tähden ry taasen sai alkunsa keväällä 2016 kun perustin lapsiperheille suunnatun voittoa tavoittelemattoman kolmannen sektorin yleishyödyllisen yhdistyksen. Tavoitteena oli tukea ja edistää lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Olin jo pitkään toivonut voivani auttaa lapsiperheitä ja vanhempia löytämään vanhemmuuden ilot ja riemut väsyttävän ja voimia vievän pikkulapsiarjen keskellä, sillä tiedän, että omat voimat eivät aina riitä. Ohjasin vuosina 2016-2017 vanhempainryhmiä haastavassa elämäntilanteessa oleville vanhemmille. Olemme myös ohjanneet metsäkerhoa ihanan Nillan, metropolian sosionomiopiskelijan vetämänä Helsingin kaupungin puistotoiminnassa, Kimmonpuistossa Helsingin Käpylässä. Lapsen Tähden toiminta on ollut paikallista ja pienimuotoista ajan puutteen vuoksi, kuitenkin tärkeä osa omaa kasvuani kohti vieläkin kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä perhe-elämän monimuotoisesta dynamiikasta.

Vanhempaintapaamiset olivat vertaistuellisia ja hyvin vapaamuotoisia avoimeen keskusteluun ja luottamukseen perustuvia kohtaamisia. Ihmistä ei ole tarkoitettu selviytymään yksin elämän haasteista ja raskaista vaiheista, joita eittämättä elämä meillä kaikilla joskus tarjoaa. Turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri luo tilan jossa on helpompi jakaa, vertaistuella jonka ryhmä tarjoaa, on ihmistä voimaannuttava vaikutus. Me emme todellakaan ole täällä yksin vaikka ihmisten yksinäisyys ja sen lieveilmiöt kuten masennus, ahdistuneisuus ja eri tasoinen sosiaalinen syrjäytyminen ovat tulleet yhä näkyvämmäksi ongelmaksi yhteiskunnassamme.

Olen työskennellyt niin lastensuojelussa kuin varhaiskasvatuksen puolella, perhepäivähoitajana yksityisellä sekä kunnallisella työnantajalla, yrittäjänä sekä ollut mukana yhdistystoiminnassa. Lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelystä minulla on 19-vuoden kokemus.

Olen nauttinut monipuolisista töistäni, itseni haastamisesta ja likoon laittamisesta. Olen oppinut alati uutta. Työskentelen sydämestä käsin ja olen läsnä siinä mitä teen. Tulet kanssani aidosti nähdyksi ja kuulluksi.

Tavoitteeni

Tulen perustamaan elämäntyöni yhteisöllisyyden lisäämiselle yhteiskunnassamme, yksinäisyyden ja sen lieveilmiöiden poistamiselle, yksilön vapaudelle ilmaista itseään ja siitä kumpuavan arvon esille tuomiselle, perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiselle ja lähimmäisen rakkaudelle.

House of Balance on viides lapseni. Toivon että voin auttaa perheitä voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Auttaa vanhempia löytämään arjen kiireessä kadotetut voimavarat, parisuhteita pääsemään vanhemmuudessa tasa-arvoiseen, toista kunnioittavaan ja arvostavaan tilaan, jossa jokaisella on tilaa hengittää ja toteuttaa vanhemmuutta omalla ainutlaatuisella tavallaan. Haluan auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan, sanoittamaan ja ilmaisemaan tunteitaan kattaen koko tunteiden kirjon.

Kaikessa on kyse nähdyksi tulemisesta ja siitä, että kokee olevansa arvokas, rakastettu ja riittävä omana itsenään. Lapsi ja nuori ei ole lähtökohtaisesti huomionhakuinen, hän on yhteydenhaluinen. Ei toivottu käytös johtuu monesti siitä yksinkertaisesta syystä, että lapsi ei tule kohdatuksi, ja näin ollen hakee kontaktia ei-toivotuilla toimintatavoilla. Lapset mallintavat vanhemmiltaan ja muilta läheisiltä aikuisilta. Kun katsoo etäämmältä ja tarkastelee tilannetta rehellisesti, kuitenkin samalla suhtautuen itseen armollisesti, saattaa huomata jotain mikä on jäänyt huomaamatta arjen kiireiden keskellä.

Haluan toimia lasten ja nuorten äänitorvena, auttaa heitä tulemaan kuulluksi sekä opastaa vanhempia olemaan läsnä maailman tärkeimmille, tämän yhteiskunnan tuleville päättäjille, vaikuttajille ja uusien sukupolvien kasvattajille.

Kun tulee nähdyksi, tulee näkyväksi.

Rakkaudella,

Riikka