Olen Riikka, ihmisiä, eläimiä, luontoa ja itse elämää intohimoisesti rakastava jatkuvasti uutta elämän koulussa opiskeleva sielu. Mielestäni parasta elämässä on jaettu ihmisyys  ja erilaiset kohtaamiset niin arjessa kuin työssä. Olen kahden lapsen äiti ja äitiyden myötä kasvanut ja löytänyt itsestäni puolia joiden olemassaolosta minulla ei ollut aavistustakaan. Lasten ollessa pieniä vaadin itseltäni paljon. Itse asettamieni vaatimusten myötä äitiydestä tulikin vähitellen suoritus jonka tiimellyksessä kadotin itseni.  Armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan ovatkin olleet ne suurimmat oppiläksyni. Seitsemisen vuotta sitten uuvuin arjen kiireiden ja paineiden keskellä. Keho antoi merkkejä totaalisesta väsymyksestä mitä erilaisin fyysisin oirein, mutta tämä ei hidastanut tahtiani. Vasta sydämen rytmihäiriöiden myötä ymmärsin pysähtyä. Keho on niin viisas. Me ihmiset emme vain aina osaa tulkita tai huomaa hienovaraisia merkkejä joiden tarkoitus on saada meidät pysähtymään ja kohtaamaan tunteemme. Samoihin aikoihin tapahtui myös hyvin rakkaan, läheisen ihmisen kuolema ja ero lasteni isästä. Tämän kaiken myötä aloin näkemään itseni ja elämäni uudessa valossa. Oivalsin, että itsestäni kokonaisvaltaisesti huolehtimiseen tarvitaan erilaisia mielihyvää tuottavia omia rutiineja, hiljentymistä, läsnäoloa ja itseni kuuntelua. Mikään kiire elämässä ei saa minua enää unohtamaan kuka olen, ja mitä tarvitsen voidakseni hyvin ja elääkseni kokonaisvaltaisesti hyvää elämää. Tein myös tarpeellisia muutoksia työelämään liittyen. Sydämeni sykkii hyvinvoinnin lisäämiselle yhteiskunnassamme. Tiedän kokemuksesta miten helposti väsyneenä unohtaa itsensä ja omat tarpeensa. Silloin voi olla tärkeää saada ulkopuolista apua. Lähelle on joskus vaikea nähdä. Minä näen ja kuulen sinut, olen täällä sinua varten.

Tänään voin sanoa olevani onnellinen myös eteeni tulleista haasteista ja vastoinkäymisistä. Loppuun palamisen myötä olen oppinut kuuntelemaan itseäni, tiedän mitä haluan, miten käyttää arvokkaan maan päällä vietetyn aikani. Se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, arvostetuksi juuri sellaisena kuin on, on ensiarvoisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnille, jaksamiselle ja elämän kauniina näkemiselle.

Koulutukseni

Ollessani noin kahdeksan, ilmoitin äidilleni, että minusta tulee lastenhoitaja. Siitä ammatinvalintani vielä jalostui jatkaen yhä edelleen kehitystään. Olen pohjakoulutukseltani sosionomi amk. Minulla on myös lapsijoogaohjaajan koulutus (Yoga&Therapy, Sonja Kemppainen) sekä lasten ja nuorten tunne-, ja tietoisuustaidon ohjaajan pätevyys. Valmistuin Hanne Laasalan opista, Suomen Mindfulness instituutiin tunnetaitojen ohjaajakoulutuksesta maaliskuussa 2019. Lisäksi olen opiskellut täydentäviä hoitoja. Valmistuin Usui Reiki -energiahoitajaksi vuonna 2016 (Kari Paulus, koulutukset 1&2) sekä Suvi Bowellanin ThetaHealing -koulutuksesta syyskuussa 2021 (1&2). Maaliskuussa 2022 aloitin Valmentamolla LCF Life Coach koulutuksen josta valmistun maaliskuussa 2023 LCF Life coach Masteriksi. Olen toiminut valmentajana vuodesta 2019. Halusin oppia valmentamisesta vielä lisää ja päädyin jälleen opintojen pariin. Olen myös opiskellut psykologiaa, positiivista pedagogiikkaa sekä käynyt Suomen Mielenterveysseuran kursseja. Lisäksi olen perehtynyt erilaisiin keho-mieli -menetelmiin kuten EFT (emotional freedom technigues),  TRE (Trauma Releasing Exercises) sekä NLP (neurolinguistic pragramming) nimiseen itsensä kehittämisen metodiin. Lähestyn valmennettaviani kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon niin psyykkiset, fyysiset kuin henkisetkin tekijät ja kokemukset. Mieli vaikuttaa kehon hyvinvointiin aivan samalla tavalla kuin fyysiset tekijät mieleen. Ihmistä ei ole tarkoitettu selviytymään yksin elämän haasteista ja raskaista vaiheista, joita elämä eittämättä meillä kaikilla joskus tarjoaa. Turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri luo tilan jossa on helppo jakaa. Jokainen valmennettava on myös opettajani. Työskentelen sydänlähtöisesti ja tuletkin kanssani aidosti nähdyksi ja kuulluksi. Olen täällä sinua varten.

Tavoitteeni

Tavoitteenani on auttaa valmennettaviani löytämään oman voimansa ja voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Auttaa löytämään arjen kiireessä kadotetut voimavarat. Parisuhteita pääsemään vanhemmuudessa tai omassa parisuhteessa tasa-arvoiseen, toista kunnioittavaan ja arvostavaan tilaan jossa jokaisella on tilaa hengittää ja toteuttaa itseään omalla ainutlaatuisella tavallaan. Haluan auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan, sanoittamaan ja ilmaisemaan tunteitaan, tutustumaan ja rakastumaan itseensä. Myös yhteisöllisyys ja yksilön vapaus saada olla oma itsensä ilman muiden arvostelua on minulle tärkeää. Sinä todellakin riität. Kaikessa on kyse nähdyksi tulemisesta ja siitä, että kokee olevansa arvokas, rakastettu ja riittävä. Kukaan meistä ei ole lähtökohtaisesti huomionhakuinen, vaan ainoastaan yhteydenhaluinen. Ei toivottu käytös  oli sitten kyse lapsesta, nuoresta tai aikuisesta johtuu monesti siitä yksinkertaisesta syystä, että emme ole tulleet kohdatuksi autenttisena itsenämme. Kun katsoo etäämmältä ja tarkastelee omaa elämäntilannetta rehellisesti, kuitenkin samalla suhtautuen itseen armollisesti, saattaa huomata jotain mikä on jäänyt huomaamatta. Uskon voivani auttaa sinua löytämään takaisin itsesi äärelle, kuulemaan jälleen oman sydämesi äänen. Sinussa on jo kaikki tieto mitä tarvitset elääksesi tasapainoista rikasta elämää, autan sinua pääsemään tuon tiedon lähteille.

Mitä tarjoan

Kaikessa on kyse tasapainosta ja kun elämä haastaa aiheuttaa se usein hetkellisen epätasapainotilan elämän eri osa-alueille. Pitkittynyt stressi sekä selvittämättömät haasteet kuten esimerkiksi haitalliset uskomukset ja tunnelukot vaikuttavat sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Tarjoan yksilöllisesti räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia sekä yksittäisiä valmennuksia. Keskityn työssäni kokonaisvaltaiseen valmentamiseen joka tähtää kokonaisvaltaiseen tasapainoon. Työskentelen ratkaisu-, ja voimavarakeskeisesti käyttäen positiivista pedagogiikkaa viitekehyksenä. Erilaiset toiminnalliset menetelmät sekä kehomieliharjoitteet kuten meditaatio, rentoutus ja läsnöoloharjoitteet ovat luonnollinen osa työskentelyäni. Käytän myös täydentäviä hoitoja kuten reikienergia ja ThetaHealing valmennusteni tukena asiakkaan niin halutessa. Palveluihini kuuluvat täydentävät hoidot on  varattavissa myös erikseen ilman valmennusta.

Autan sinua löytämään oman yksilöllisen sointusi, omat vahvuutesi ja tapasi nauttia elämästä ja elää kokonaisvaltaisesti rikasta elämää. Ilon kautta tapahtuu isoin muutos!

Kun tulee nähdyksi, tulee näkyväksi.

Rakkaudella,

Riikka