ThetaHealing -menetelmä on energiahoito ja meditaatiotekniikka, jonka Vianna Stibal kehitti 1990-luvulla USA:ssa. Sen sanotaan lisäävän itsetietoisuutta, puhdistavan kehoa ja mieltä sekä vahvistavan sisäistä viisautta. ThetaHealing -menetelmällä voi muuttaa rajoittavia uskomuksia ja vapauttaa tunnekehon tukoksia jonka seurauksena niin keho kuin mieli rentoutuu.

Hoitaja virittäytyy thetataajuudelle, josta käsin avataan uskomuksia, muistoja ja traumoja. Theta-aivoaaltojen taajuus vaihtelee 3,5 ja 8 hertsin välillä. ThetaHealingissä hyödynnetään myös kinesiologiaa. Lihastestauksen avulla siis katsotaan, mitä negatiivisia uskomuksia ihminen kantaa tiedostamattaan mukanaan.

Theta-hoidossa alitajuntamme tiedostamattomat ohjelmoinnit jaetaan ydintasoon, geneettisen tasoon, historiatasoon ja sielun tasoon. Ydintasolla kyse on lapsuudessa ja ihmissuhteissa oppimistamme käsityksistä. Geneettisessä ohjelmoinnissa kyse on esi-isien ja suvun perinnöstä. Saatamme kantaa geeneissämme aiempien sukupolvien katkeruuksia tai traumoja esimerkiksi sotaan liittyen. Historiatason ohjelmoinnissa on kyse kulttuurista ja kollektiivisesta tietoisuudesta. Sielutasolla on kyse merkityksellisyydestä. Siellä vastataan suuriin kysymyksiin, kuten siihen, miksi olemme täällä, mitä olemme tulleet tänne tekemään ja mikä on elämäntehtävämme.

ThetaHealingissä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa rajoittavat uskomukset, muutetaan ja vapautetaan ne. Uskomukset voivat olla mitä tahansa, mitä mielemme pitää totena. Jos jokin asia estää ihmistä olemasta sitä, mitä hän haluaa olla, se voidaan muuttaa.

 

Sydämellisesti tervetuloa ThetaHealing -sessioon!