SEURAAVA TunneTaitosi -tunnetaitoryhmä starttaa 14.9.2022. Tämä ryhmä on tarkoitetti 10-13 -vuotiaille nuorille. Ryhmä kokoontuu työhuoneellani Helsingin Töölössä osoitteessa Ruusulankatu 20. Tapaamme parittomilla viikoilla aina keskiviikkoisin klo 16.30-18. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa syys-joulukuun aikana. Viimeinen tapaaminen on 21.12.2022. Hinta 100€. Ryhmään on vielä muutama paikka jäljellä! Ilmoittautumiset Riikalle osoitteeseen riikka@houseofbalance.fi. 

Sydämellisesti tervetuloa!

 

Tunnetaitotyöskentelyssä lasten ja nuorten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen ja nuoren yhteyttä itseensä sekä omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, ohjata tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita sekä toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen.

Ihminen tarvitsee sosiaalis-emotionaalisia taitoja eli tunnetaitoja päivittäisissä arjen tilanteissa. Tunnetaitotyöskentelyn on tutkitusti todettu auttavan tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan omia tunteita. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta niiden ilmaisemista ja säätelyä on meidän jokaisen opeteltava.

Tietoisuustaitoja tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Perheiden hektinen elämänmeno ja lukemattomat aistiärsykkeet joille lapset altistuvat päivittäin häiritsevät lasten aivojen palautumista päiväkoti-, tai koulupäivän jälkeen. Mieli kuormittuu ja lapsilla tämä aiheuttaa tutkitusti levottomuutta, ei-toivottua käytöstä, kiukkukohtauksia ja väsymystä. Lapset tarvitsevat ihan konkreettisia työkaluja palautumiseen ja itsensä rauhoittamiseen sekä aikuisen tuen ja läsnäolon. Vanhemmat pitäisi saada havahtumaan siihen, miten tärkeää on nähdä ja kuulla oma lapsi, joka päivä. Digilaitteet eivät paranna ihmisten välistä vuorovaikutteista sosiaalista kanssakäymistä vaan häiritsevät sitä. Digilaitteille on oma paikkansa ja aikansa, perhe-elämän keskiöön ne eivät kuitenkaan sovellu ilman tietoista käytön rajoittamista.

Kun kohtaa haastavan tunteen on hyvä pysähtyä itsensä ääreen sen sijaan, että tunne sivuutettaisiin. Tällöin puhutaan tietoisesta läsnäolosta, eli mindfulnessista. Tutkimukset vahvistavat että mindfulnessilla on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia mielenterveydestä fyysiseen hyvinvointiin ja stressinhallintaan.

Lasten ja nuorten mindfulness – tutkimuksissa (Mindful School, UCLA) on löydetty seuraavat hyödyt:

● Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden lisääntyminen
● Tyyneyden tunteen lisääntyminen
● Stressin ja ahdistuksen väheneminen
● Impulssikontrollin paraneminen
● Positiivisen minäkuvan ja itsetietoisuuden lisääntyminen
● Empatiakyvyn ja toisten ymmärtämisen lisääntyminen
● Ongelmanratkaisukyvyn luontainen kehittyminen
● Koulusuoritusten paraneminen
● Elämän mielekkäämmäksi kokeminen

Lähde: Hanne Laasala, Suomen Mindfulnessinstituutti


Tunne,- ja tietoisuustaitojen tutkimuskenttä on vielä nuorta, tutkimusta maailmalla on tehty noin 30 vuotta.

Terve Oppiva Mieli on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Tunnetaidot ovat nousseet keskusteluun yhä enenevissä määrin muutaman viime vuoden aikana ja monet koulut ovatkin pääkaupunkiseudulla ottaneet tunnetaidot osaksi opetussuunnitelman valinnaisia aineita. Tämä on erittäin hienoa ja puhuu sen puolesta että tunnetaitotyöskentelylle todella on tänäpäivänä tarvetta.

Yksilövalmennukset sekä palvelut kouluille ja päiväkodeille

Valmennan myös lapsia ja nuoria yksilövalmennuksessa. Tarjoan myös kunnallisille ja yksityisille päiväkodeille sekä kouluille (ala-aste) tunne-, sekä tietoisuustaidon tuokioita. Lisäksi ohjaan päiväkodeissa mielenmestaritjoogaa 1.1.2020 alkaen, jossa yhdistän joogan ja tunnetaidot yhdeksi kokonaisuudeksi. Täällä voit käydä tutustumassa lapsijoogaan.

Tunnit voivat olla kertaluontoisia tutustumisia kyseisiin aiheisiin tai esimerkiksi neljän, kuuden tai kahdeksan viikon kokonaisuuksia jolloin tavataan toiveiden mukaan sovitusti joko kerran tai kahdesti viikossa. Jokaiselle päiväkodille ja koululle räätälöidään juuri heidän tarpeisiinsa sopiva paketti.

 

 

Otahan yhteyttä mikäli kiinnostuit palveluistani