Lapsijooga perustuu hatha joogaan ja harjoitukset on muunneltu lapsille sopiviksi. Lapsijooga muodostuu erilaisista kehoa venyttävistä ja treenaavista harjoituksista, sekä rentoutus-, ja hengitysharjoituksista. Lapsijoogassa harjoitetaan kokonaisvaltaisesti sekä kehoa että mieltä, ja sen tavoitteena onkin saattaa lempeästi keho ja mieli keskenään keskustelevaan, tasapainoiseen tilaan. Lapsijoogan tavoitteena on lisätä lasten kehontuntemusta, parantaa motoriikkaa, liiketarkkuutta sekä tasapainoa. Sen on myös huomattu parantavan keskittymiskykyä, lisäävän rauhallisuutta ja näin vähentävän ylivilkkautta sekä pelko-, ja jännitystiloja. Itsetuntemuksen lisääntymisellä taas on suora vaikutus lapsen itsetuntoon ja minätietoisuuteen mikä taas auttaa lasta ilmaisemaan paremmin omia tarpeitaan ja tunteitaan.

Lapsijooga on hauskaa ja iloista liikuntaa, joka liikuttaa niin kehoa kuin mieltä! Lapsijoogassa asanoihin tutustutaan tarinoiden, satujen ja leikin kautta.

Yhdistän tunnetaidot ja lapsijoogan yhdeksi kokonaisuudeksi tarjoten asiakkailleni mielenmestaritjoogaa. Täällä voit käydä tutustumassa tunnetaitotyöskentelyyn.